34 – Kapitel 7 – Allmänt och detaljerat svar mot lögnens folk

Sjunde Kapitlet

 

Allmänt och detaljerat svar mot lögnens folk

 

Jag kommer att nämna ett och annat för dig från det som Allâh nämnde i Sin Bok, som svar på det tal som dagens avgudadyrkare argumenterar mot oss med.

 

Förklaring

 

Sedan nämner författaren (rahimahullâh) att han i denna bok kommer att nämna samtliga bevis som avgudadyrkarna använder sig av mot Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh). Han kommer att avtäcka dessa tvivel som egentligen inte utgör några bevis alls. Det enda de utgör är jämförelse och lurendrejeri.