34. ´Ikrimahs ord om Allâhs händer

35 – Det har autentiserats från Ibrâhîm bin al-Hakam bin Abân (som är svag), från hans fader, från ´Ikrimah som sade:

”Allâh har inte vidrört någonting med Sin hand frånsett tre saker: Han skapade Âdam med Sin hand, planterade paradiset med Sin hand och skrev Tora med Sin hand.”1

1as-Sunnah (573) av Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal.