34 – Exempel på typer av dyrkan som Allâh har befallt

Exempel på typer av dyrkan som Allâh har befallt är Islâm, Îmân och Ihsân. Därmed även tillbedjan, rädsla [khawf], hopp, tillit, önskan, rädsla [rahbah], ödmjukhet, rädsla [khashyah], förlåtelse, söka hjälp, söka skydd, söka räddning, offra, avlägga löften och alla andra typer av dyrkan som Allâh har befallt. Alla dessa tillkommer endast Allâh.


FÖRKLARING

 

Efter att författaren (rahimahullâhu ta´âlâ) hade klargjort det för oss att det är obligatoriskt att enbart dyrka Allâh och inte sätta någon vid Hans sida, klargjorde han även några typer av dyrkan som Islâm, Îmân och Ihsân.

Dessa tre typer, Islâm, Îmân och Ihsân, utgör själva religionen. Det har rapporterats av Muslim från ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth som sade (i betydelse):

En dag när vi satt med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom en man till oss med oerhört vita kläder och ett oerhört svart hår. Det syntes inte att han var resande och ingen av oss visste vem han var. Han satte sig hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och placerade sina knän intill hans knän och lade sina handflator på sina[1] lår. Han sade: ”Muhammad, underrätta mig om Islâm! Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Islâm är att du vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, förrättar bönen, betalar allmosan, fastar Ramadhân och vallfärdar till Huset om du har möjlighet att genomföra det.” Han sade: ”Du har talat sanning.” Vi blev förvånade över att han frågade honom och sedan bekräftade att han hade talat sanning. Sedan sade han: ”Underrätta mig om Îmân!” Han sade: ”Îmân är att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen och att du tror på ödet, det goda i det såväl som det onda.” Han sade: ”Du har talat sanning!” Han sade: ”Underrätta mig om Ihsân!” Han sade: ”Att du dyrkar Allâh som om du ser Honom. För även om du inte ser Honom, ser sannerligen Han dig.” Han sade: ”Underrätta mig om den Yttersta stunden.” Han sade: ”Den tillfrågade vet inte mer än frågaren.” Han sade: ”Underrätta mig om dess tecken!” Han sade: ”Att tjänarinnan föder sin ägarinna och att du ser de barfota, nakna och utfattiga fårherdarna tävla om att bygga höga byggnader.” Han sade: ”Sedan gick han sin väg och vi förblev sittande en lång stund. Därefter sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”´Umar! Vet du vem den frågande var?” Jag svarade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Det var Djibrîl som kom till er för att lära er er religion.””

Sålunda förklarade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att dessa tre faktorer utgör religionen eftersom de omfattar hela religionen.

… alla andra typer av dyrkan som Allâh har befallt. Alla dessa tillkommer endast Allâh – Det vill säga alla omnämnda typer av dyrkan inklusive alla andra tillkommer enbart Allâh och ingen annan. Därför är det inte tillåtet att ägna någon av dem till någon annan än Allâh (ta´âlâ).

 

[1] Ibn ´Uthaymîn (rahimahullâh) sade:
”Det vill säga på sina lår och inte på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).” (Sharh al-Arba´în an-Nawawyyah, sid. 21)