34. Erinran i samband med vistelse på en plats

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 96

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

142 – Khawlah bint Hakîm (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att hon hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som slår sig ned på en plats och säger:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التامَّاتِ من شَرِّ مَا خَلَقَ

”Jag söker skydd via Allâhs fulländade ord mot det onda som Han har skapat.”

kommer inte att skadas av något så länge han vistas på den platsen.”

Rapporterad av Muslim.