34. Det här livets låga värde

214 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om det här livet hade motsvarat en flugvinge hos Allâh skulle Han inte gett den otrogne ens en klunk vatten.”1

215 – Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick in i marknaden från en höjd. Människor stod om hans båda sidor. Han gick förbi en död killing med små öron. Han tog tag i dess öron och sade: ”Vill ni ha den?” De sade: ”Det hade varit en brist på grund av dess små öron om den hade levt, än mindre om den är död.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Jag svär vid Allâh att Allâh ser mer ned på det här livet än vad ni ser ned på den här.”2

216 – Våra lärda (rahimahumullâh) sade:

”Att Allâh ser ned på det här livet betyder att Han inte har skapat det för att det skall utgöra ett mål, utan för att det skall leda till ett annat. Det här livet är inget evigt sådant. Det här livet har ingen avlöning. Det här livet är en resa och en prövning. Oftast låter Han de otrogna och okunniga njuta av det medan Han skyddar profeterna och de förtrogna slavarna mot det. För att du skall inse hur nedrigt det här livet är räcker det att du vet att Allâh ser ned på det, nedvärderar det, fördömer det och hatar det och dess befolkning som älskar det. Han behagas av att den kloke är avhållsam och förbereder sig på den kommande resan. Men trots dess nedrighet måste människan uppleva det därför att det är den menade vägen och den berömvärda gången.”

217 – En man fördömde det här livet i ´Alî bin Abî Tâlibs (radhiya Allâhu ´anh) närvaro varpå han sade:

”Det här livet är trovärdighetens hem för den som är trovärdig i det, räddningens hem för den som förstår sig på det och rikedomens hem för den som samlar på sig av det.”

218 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det här livet och dess innehåll är förbannade frånsett påminnelsen om Allâh och allt vad det innebär, den lärde eller den studerande.”3

219 – ´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Det här livet kommer att föras fram på Domedagen varpå Herren (tabârak wa ta´âlâ) kommer att säga: ”Ta det som är Vårt däri och kasta resten i Elden.”4

1at-Tirmidhî (2422).

2Muslim (18/93).

3at-Tirmidhî (2424) som sade att den är god och främmande och Ibn Mâdjah (4122).

4Dhamm-ud-Dunyâ (6) av Ibn Abîd-Dunyâ.