34. Den kloke och den dumme II

1 – Några av den dummes drag är brådska, lättsinne, inkompetens, synder, okunnighet, hat, svaghet, skryt, invändningar, avundsjuka, orättvisa, bedrägeri, försumlighet, glömska, villfarelse, oanständighet, arrogans, förtryck och förakt.

2 – Ett av dumhetens största tecken på den dumme är hans tunga. Hans hjärta är på hans tungspets. Det som hjärtat får för sig säger dess tunga.

3 – Den kloke måste undvika personen som har dessa drag. Han måste låta bli att blandas med honom. Dessa människor ger sig på dem som lever med dem. Ser du inte att Zutt1inte alls är de modigaste människorna. Trots det vågar dem sig på lejonen bara för att de ser dem så ofta.

4 – Wahb bin Munabbih sade:

”Den dumme är som det trasiga tyget. Om du lappar ena sidan går den andra sidan sönder. Han är som den söndriga lerskålen. Den kan varken lagas eller återgå till endast lera.”

5 – Om du umgås med den dumme, lider du av honom. Om du undviker honom, förtalar han dig. Om han ger dig, påminner han dig om tjänsten. Om du ger honom, är han otacksam. Om han berättar en hemlighet för dig, misstänker han dig. Om du berättar en hemlighet för honom, bedrar han dig. Om han är över dig, ser han ned på dig. Om han är under dig, smädar han dig.

6 – Den dumme tror att han är den klokaste levande skapelsen och att alla andra är dumma. Den dumme hatas av människorna. Han är okänd i världen. Hans handlingar är inte bra. Han är inte berömvärd hos Allâh och de rättfärdiga. Den kloke älskas av människorna. Han är en mästare i världen. Allâh är nöjd med hans handlingar i nästa liv och de rättfärdiga är nöjda med hans handlingar i detta liv.

7 – al-Hasan sade:

”Jag hoppas mer på den kloke som vänder mig ryggen än den dumme som är tillmötesgående.”

8 – Den kloke är ålagd att inte umgås med någon som inte drar nytta av honom.

9 – Till den klokes drag hör ömhet, tystnad, värdighet, lugn, ärlighet, uppoffring, vishet, kunskap, fromhet, rättvisa, styrka, beslutsamhet, smarthet, urskillningsförmåga, ödmjukhet, överseende, sänkta blickar, kyskhet och fin behandling av andra. Om en person får chansen att umgås med en klok person skall han ta tag i honom och aldrig lämna honom.

10 – Mâlik bin Dînâr sade:

”En munk i ett kloster sade till mig: ”Jag varnar dig för varje sällskap som du inte gagnas av. Sitt inte med honom på nära håll eller långt håll.”

1 ”En form av svarta och indier som har långa och smala kroppar.”