34. Den fjärde typen av föraktfulla namn

4 – Det är föraktfullt med namn som bär på syndiga och trotsiga betydelser. Exempel på det är namnet Dhâlim (orättvis) bin Sarrâqah (tjuv). Det har rapporterats hur ´Uthmân bin Abîl-´Âs vägrade anställa en person som hette så, rapporterar al-Fasawî i ”al-Ma´rifah wat-Târîkh” (3/102).