34. Därav Ahl-ul-Bid´as öknamn till Ahl-us-Sunnah

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 96-100

Vällustiga, innovatörer och skiljare har hittat på gräsliga och fula öknamn till Ahl-us-Sunnah. Deras agenda är att kritisera dem, förtala dem och smäda dem framför dårar och ignoranter.

Murdji’ah kallar Ahl-us-Sunnah för ”Shukkâk”, tvivlare. Murdji’ah ljuger. Om någon tvivlar och beljuger är det de.

Qadariyyah kallar de bekräftande Ahl-us-Sunnah för ”Djabriyyah”. Qadariyyah ljuger. Lögn och oenighet passar bättre in på dem. De förnekar Allâhs förmåga över Hans skapelse. De beskriver Honom (tabârak wa ta´âlâ) på ett opassande sätt.

Djahmiyyah kallar Ahl-us-Sunnah för ”Mushabbihah”. Djahmiyyah, Allâhs fiender, ljuger. Liknelse och beljugande passar bättre in på dem. De hittar på och ljuger om Allâh (´azza wa djall) och hädar med sin dogm.

Râfidhah kallar Ahl-us-Sunnah för ”Nâsibah”. Râfidhah ljuger. Det namnet passar bättre in på dem eftersom de förtalar Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och ljuger om dem. Orättvist, lögnaktigt, orättfärdigt, våghalsigt mot Allâh (´azza wa djall) och nedsättande mot sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rätt, anklagar de dem för vrånghet. Jag svär vid Allâh att skandalisering och hämnd mot dem passar bättre in på dem.

Khawâridj kallar Ahl-us-Sunnah för ”Murdji’ah”. De ljuger. De är Murdji’ah eftersom de anser att enbart de är troende och har rätt och att alla andra är otrogna.

Tyckarna kallar Ahl-us-Sunnah för ”Nâbitah” och ”Hashwiyyah”. Tyckarna, Allâhs fiender, ljuger. De är Nâbitah och Hashwiyyah. De har lämnat Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar och hadither, tagit till sig egna åsikter, jämfört religionen med personliga uppfattningar om vad som är fint och talat kontra Qur’ânen och Sunnah. De är Ahl-ul-Bid´ah, ignoranter och vilsna som bara eftersträvar det jordiska via lögn och osanning.