34. Bryts strykningen om man för in handen innanför strumporna?

Fråga 34: Bryts strykningen om man för in handen innanför strumporna? Bryts strykningen om de tas av?

Svar: Det är okej och ingen skada skedd att föra in händerna innanför strumporna. Det bryter inte strykningen eftersom de har inte tagits av.

Men om strumpan tas av, så skall man titta hur mycket som har tagits av. Att bara ta av den lite är inga problem. Men om så pass mycket tas av att större delen av foten syns, så kan de inte strykas framöver.