34. Bevis för Allâhs skratt 2

33 – Yahyâ bin Muhammad bin Sâ´id berättade för oss: Muhammad bin Hârûn Abû Nashît berättade för oss: al-Mughîrah ´Abdul-Quddûs bin al-Hadjdjâdj berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Yazîd bin Tamîm berättade för oss, från az-Zuhrî, från Sa´îd bin al-Musayyab, från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre (´azza wa djall) skrattade åt två män. Den ene dödade den andre varefter båda gick in i paradiset.”1

´Abdur-Rahmân sade:

”az-Zuhrî blev frågad om dess förklaring. Han sade: ”En hedning dödade en muslim, konverterade till islam och dog varpå han hamnade i paradiset.”

1al-Bukhârî (2826), Muslim (1890) och Ibn Mâdjah (191).