34. Bevis för Allâhs nedstigning

34 – Muhammad bin Mûsâ as-Sayrafî underrättade oss: Muhammad bin ´Abdillâh as-Saffâr berättade för oss: Ibn Abîd-Dunyâ berättade för oss: al-Qâsim bin Hishâm berättade för oss: Abû Mishar berättade för oss: Ismâ´îl bin ´Abdillâh bin Ismâ´îl bin Samâ´ah underrättade oss: al-Awzâ´î underrättade oss: Yahyâ bin Abî Kathîr berättade för mig: Hilâl bin Abî Maymûnah berättade för mig: ´Atâ’ bin Yasâr berättade för mig: Rifâ´ah bin ´Arâbah al-Djuhanî (radhiya Allâhu ´anh) berättade för mig att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Efter midnatt – eller så sade han ”Efter att två tredjedelar av natten har passerat” – stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och säger: ”Jag frågar ingen annan än Mig själv om Mina slavar; vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem tillber Mig så att Jag må bönhöra honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?” fram till gryningen.1

1Ahmad (4/16), an-Nasâ’î (6/122-123) Ibn Mâdjah (1367), ad-Dâraqutnî i ”an-Nuzûl” (67), ad-Dârimî (1489), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 132, och al-Âdjurrî i ”ash-Sharî´ah”, sid. 310-311.