34. Allâhs egenskaper är verkliga och inte metaforiska

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 165-166

162 – Vet att Allâh (ta´âlâ) saknar motsvarighet på alla sätt och vis. Den som liknar Allâh vid Hans skapelse hädar och förlorar. Det betyder däremot inte att vi ska dementera Hans heliga egenskaper. Han är den Väldige Guden som är beskriven med egenskaper som Han har beskrivit Sig själv med via Sina sändebud (´alayhimus-salâm). Allâh (ta´âlâ) sade till Mûsâ och hans broder:

لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى

Ni har ingenting att frukta! Jag skall vara med er; Jag hör och ser.”1

Allâh (ta´âlâ) berättade att Ibrâhîm (´alayhis-salâm) sade:

يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا

”Fader! Varför tillber du något som varken kan höra eller se och som är dig till ingen nytta?”2

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

Allâh är hörande, seende.”3

وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

”Allâh är hörande, vetande.”4

وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.”5

Det finns många andra verser som bekräftar Allâhs eviga hörsel, syn och förlåtelse som krossar folk som liknar, ty Han hade alla dessa egenskaper innan hörbara, synbara och förlåtliga ting existerade. Han är idag som Han alltid har varit och Han är Konungen av Domedagen. I all evighet kommer Han (ta´âlâ) att vara beskriven med dessa egenskaper. Han har alltid de höga egenskaperna och de sköna namnen. Dessutom är de verkliga och inte metaforiska. Således var Han Skaparen och Försörjaren innan Han hade skapat eller försörjt något. Därefter skapade Han, i Sin enhet och ensamhet, det Han ville av skapelser. Han valde och ville att det skulle finnas skapelser som skulle dyrka och lova Honom. Allâh (ta´âlâ) sade:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

”De sju himlarna prisar Honom liksom jorden och allt det som de rymmer; ja, ingenting finns som inte sjunger Hans lov. Men ni förstår inte innebörden av deras lovsång. Allâh är mild och överseende och Han förlåter ständigt.”6

Alla skapelser dyrkar och lovar sin Skapare och underkastar sig Hans order:

وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

Men ni förstår inte innebörden av deras lovsång.”

120:46

219:42

34:134

44:148

54:96

617:44