339. Vad menas med att den döde plågas av sin familjs gråt?

Fråga 339: Vad betyder profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den döde plågas av sin familjs gråt över honom.”1?

Svar: Det betyder att den döde får reda på det och smärtas av det. Det betyder inte att Allâh straffar honom för deras gråt, ty Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

”PÅ INGEN bärare av bördor skall läggas en annans börda.”2

Plåga fordrar inte straff. Vet du inte att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om resan:

Det är en bit av en plåga.”3?

Resan är inget straff, men den besvärar och tröttar resenären. Detsamma gäller den döde; han smärtas och besväras av familjens gråt ehuru det inte är ett straff från Allâh (´azza wa djall). Detta är en klar och konkret förklaring av hadîthen. Förklaringen är inte problematisk och inte heller finns det något behov av att säga att den gäller personen som befallde jämmer eller vars familj vanligtvis jämrar sig och som han inte förmenade innan sin död. En människa kan alltså plågas av något och ändå inte komma till skada av det.

1al-Bukhârî (1804) och Muslim (1927).

235:18

3al-Bukhârî (1804) och Muslim (1927).