336. Beröm är slakt

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/376)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

336 – Muhammad berättade för oss: ´Abdus-Salâm berättade för oss: Hafs berättade för oss, från ´Ubaydullâh, från Zayd bin Aslam, från sin fader som sade: Jag hörde ´Umar säga:

”Beröm är slakt.”1

Muhammad sade:

”Det vill säga om han accepterar det.”

FÖRKLARING

Denna rapportering bevisar hur farligt det är att berömma en individ i ansiktet om denne eftersträvar beröm, gillar att bli berömd eller drabbas av högmod till följd av berömmet. I så fall är det som sagt som att hugga ryggen av honom. Men om det finns fog för beröm, så är det harmlöst. Ty när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berömdes med rätt fördömde han inte berömmet – och Allâh vet bättre.

1Autentisk berättarkedja.