335. Slaktad man

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/375)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

335 – Muhammad berättade för oss: Qabîsah berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från ´Imrân bin Muslim, från Ibrâhîm at-Taymî, från sin fader som sade:

”Medan vi satt hos ´Umar berömde en man en annan i dennes närvaro varvid han sade: ”Du har slaktat mannen – må Allâh slakta dig!”1

FÖRKLARING

Man kan förstå att araberna ber mot en person utan att verkligen mena det. Den ovanstående sägningen är ett exempel på det. Man menar inte det man säger, i detta fall död. Araber har vana att tala så, liksom profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Du har knäckt mannens rygg.”2

Sägningen gäller som sagt den person som kan fara illa av att berömmas och hyllas onödigt. Men om det finns behov av att berömma en individ, så är det både tillåtet och föreskrivet. Det är harmlöst om man därtill lägger till frasen som:

Det är vad jag anser om honom – och Allâh kommer att ställa honom inför rätta. Jag fastslår ingens slut inför Allâh.”

1God berättarkedja.

2al-Bukhârî (6060) och Muslim (3001).