334. Personer som får och inte får berömmas

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/374)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

334 – Muhammad berättade för oss: Muhammad bin as-Sabbâh berättade för oss: Ismâ´îl bin Zakariyyâ berättade för oss: Burayd bin ´Abdillâh berättade för mig, från Abû Burdah, från Abû Mûsâ som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hörde en man berömma en annan och sade: ”Ni har dödat mannen.” eller ”Ni har brutit mannens rygg.”1

FÖRKLARING

Liknande hadîth har redan förklarats. Sammanfattningsvis är det otillåtet att berömma en person som riskerar att prövas av berömmet han hör. Måhända finns det inte heller någon nytta med berömmet. Däremot är det tillåtet att berömma personen som inte riskerar att prövas av att höra befogat beröm.

1Autentisk.