332. Kondoleras något annat än dödsfall?

Fråga 332: Är det rekommenderat att kondolera någon för något annat än dödsfall? Hur ser den kondoleansen ut i så fall?

Svar: Kondoleanser handlar om att stärka den olycksdrabbade så att han härdar och förväntar sig belöning. Det kan handla om dödsfall och annat. Det kan handla om förlust av en stor mängd pengar och liknande. I så fall kondolerar du personen och får honom att härda så att han inte blir påverkad alltför mycket.