330. Får man besöka den okände soldatens grav?

Fråga 330: Vad är domen för att besöka de otrognas gravar och den okände soldatens grav1 och lägga blommor på dem?

Svar: Det är harmlöst att besöka de otrognas gravar för att dra lärdom. Muslim rapporterade från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag bad min Herre om lov att få be om förlåtelse för min moder, vilket Han inte gick med på. Och jag bad Honom om lov att få besöka hennes grav, vilket Han gick med på.”

Men om syftet är att högakta dem och lägga blommor på deras gravar, så är det förbjudet och otillåtet då handlingen är högaktning av otrogna.

Om den okände soldaten verkligen var okänd, förtjänar han inte att hedras. Men Allâh har likviderat dessa människors förnuft. Inte nog med att de går emot föreskriften, de går även emot förnuftet. Soldaten som förtjänar att hedras är den religiöse som var känd för mod och försvar av sitt land eller sin religion. Förmodligen kom en dåre på denna idé och fick sedan medhåll av alla andra.

Om den okände soldaten var okänd sett till status till skillnad från person och otrogen, så är handlingen fortfarande förbjuden och otillåten. Och om han var muslim, så är aktningen innovativ. Livlösa ting hedras inte oavsett namn. Enkom förtjänstfulla och levande människor hedras. Att hedra livlösa ting påminner snarare om Nûhs (´alayhis-salâm) folk som reste statyer till minne av rättfärdiga människor och högaktade dem.