33. Vem var den förste muslimen som utvandrade till Madînah?

Publicerad: 19.10.04

Författare: ´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)
Källa: Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 103

Fråga 33: Vem var den förste muslimen som utvandrade till Madînah?

Svar: Den förste som utvandrade till Madînah var Abû Salamah bin ´Abdil-Asad al-Makhzûmî, make till Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhumâ). Efter honom utvandrade de övriga muslimerna.