33. Tron på medlingen på Domedagen

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Det skall tros på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling och folket som lämnar Elden efter att ha brunnit upp och förkolnat. De kommer att tas till en flod vid porten till paradiset, vilket har rapporterats. Det skall ske hur Allâh vill och som Allâh vill. Det handlar bara om att tro på det och bekräfta det.”

FÖRKLARING

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling är bekräftad. Den skall äga rum på samlingsplatsen på Domedagen när människornas skräck har blivit allt värre. Först skall de gå till Âdam, sen till Nûh, sen till Ibrâhîm, sen till Mûsâ och slutligen till ´Îsâ. Alla kommer att ursäkta sig med ursäkterna som nämns i hadîthen. Till sist hamnar frågan hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som kommer att säga:

”Jag har rätt till den.”

Han kommer att gå och falla ned i Sudjûd under tronen. Där skall han förbli en lång tid. Han kommer att lovprisa Allâh med lov som han inte kände till i det här livet. Det är först där och då som Allâh lär honom den. Därefter kommer det att sägas till honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Lyft på huvudet. Fråga och du kommer att få, medla och du kommer att bönhöras.”1

Han skall även medla för folk som har fått en lägre nivå i paradiset så att de får en högre sådan varpå Allâh låter dem stiga i nivåer.

Han kommer likaså att medla för folk som förtjänar att hamna i helvetet på grund av synder så att de undkommer det. För den målgruppen kommer även andra profeter, änglar och fromma människor att medla för. Den medlingen, och likaså andra medlingar, har som sagt även andra profeter, trovärdiga människor, fromma människor och änglar rätt till.

Hadîtherna om medlingen är oerhört många i antal och har rapporterats av många återberättare i varje kull. En mycken del rapporteras av al-Bukhârî och Muslim och framför allt av Muslim. En av dem är Abû Sa´îds kända hadîth vari sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ta ut ur Elden den som har ett guldmynts vikts tro i hjärtat, därefter den som har ett halvt guldmynts vikts tro, därefter den som har en dadelkärnas vikts tro, därefter den som har en myras vikts tro och därefter den som har mindre, mindre och mindre än en myras vikts tro.”2

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) skall ta ut monoteisterna ur Elden tack vare deras tro ehuru den är lika knapp som en myras vikt, vilket är bekräftat i de autentiska hadîtherna.

1al-Bukhârî (7510) och Muslim (193).

2al-Bukhârî (7439) och Muslim (183).