33. Trettioförsta beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

31 – Abu Bakr bin an-Naqûr underrättade oss: Abû Tâlib al-Yûsufî underrättade oss: Abû ´Alî al-Mudhahhib underrättade oss: Abû Bakr al-Qatî´î underrättade oss: ´Abdullâh bin Ahmad berättade för oss: Min fader berättade för mig: Hammâm bin Yahyâ berättade för oss: Jag hörde Qatâdah berätta från Anas bin Mâlik att Mâlik bin Sa´sa´h berättade för honom att Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för dem om sin nattliga färd:

”Medan vi låg bredvid hörnan och dörren kom en person till mig… Sedan fördes ett vitt djur fram. Det var mindre än en mula och större än en åsna. Jag sattes på det varpå jag började färdas tillsammans med Djibrîl. När han hade kommit fram till den nedersta himlen ansökte han om tillstånd för inträde. Det sades då: ”Vem där?” Han sade: ”Djibrîl.” Det sades: ”Vem är med dig?” Han sade: ”Muhammad.” Det sades: ”Har han blivit kallad?” Han sade: ”Ja.” Då sades det: ”Välkommen! En sådan förträfflig person som har anlänt!” Den öppnades och där var Âdam. Han sade: ”Detta är din fader Âdam. Hälsa till honom.” Jag hälsade till honom och han hälsade tillbaka och sade: ”Välkommen du rättfärdige son och rättfärdige profet.”

Därefter for han upp till den andra himlen. När han hade kommit fram till den ansökte han om tillstånd för inträde. Det sades då: ”Vem där?” Han sade: ”Djibrîl.” Det sades: ”Vem är med dig?” Han sade: ”Muhammad.” Det sades: ”Har han blivit kallad?” Han sade: ”Ja.” Då sades det: ”Välkommen! En sådan förträfflig person som har anlänt!” Den öppnades och där var kusinerna Yahyâ och ´Îsâ. Han sade: ”Detta är Yahyâ och ´Îsâ. Hälsa till dem.” Jag hälsade till dem och de hälsade tillbaka och sade: ”Välkommen du rättfärdige broder och rättfärdige profet.”

Därefter for han upp till den tredje himlen. När han hade kommit fram till den ansökte han om tillstånd för inträde. Det sades då: ”Vem där?” Han sade: ”Djibrîl.” Det sades: ”Vem är med dig?” Han sade: ”Muhammad.” Det sades: ”Har han blivit kallad?” Han sade: ”Ja.” Då sades det: ”Välkommen! En sådan förträfflig person som har anlänt!” Den öppnades och där var Yûsuf. Han sade: ”Detta är Yûsuf. Hälsa till honom.” Jag hälsade till honom och han hälsade tillbaka och sade: ”Välkommen du rättfärdige broder och rättfärdige profet.”

Därefter for han upp till den fjärde himlen. När han hade kommit fram till den ansökte han om tillstånd för inträde. Det sades då: ”Vem där?” Han sade: ”Djibrîl.” Det sades: ”Vem är med dig?” Han sade: ”Muhammad.” Det sades: ”Har han blivit kallad?” Han sade: ”Ja.” Då sades det: ”Välkommen! En sådan förträfflig person som har anlänt!” Den öppnades och där var Idrîs. Han sade: ”Detta är Idrîs. Hälsa till honom.” Jag hälsade till honom och han hälsade tillbaka och sade: ”Välkommen du rättfärdige broder och rättfärdige profet.”

Därefter for han upp till den femte himlen. När han hade kommit fram till den ansökte han om tillstånd för inträde. Det sades då: ”Vem där?” Han sade: ”Djibrîl.” Det sades: ”Vem är med dig?” Han sade: ”Muhammad.” Det sades: ”Har han blivit kallad?” Han sade: ”Ja.” Då sades det: ”Välkommen! En sådan förträfflig person som har anlänt!” Den öppnades och där var Hârûn. Han sade: ”Detta är Hârûn. Hälsa till honom.” Jag hälsade till honom och han hälsade tillbaka och sade: ”Välkommen du rättfärdige broder och rättfärdige profet.”

Därefter for han upp till den sjätte himlen. När han hade kommit fram till den ansökte han om tillstånd för inträde. Det sades då: ”Vem där?” Han sade: ”Djibrîl.” Det sades: ”Vem är med dig?” Han sade: ”Muhammad.” Det sades: ”Har han blivit kallad?” Han sade: ”Ja.” Då sades det: ”Välkommen! En sådan förträfflig person som har anlänt!” Den öppnades och där var Mûsâ. Han sade: ”Detta är Mûsâ. Hälsa till honom.” Jag hälsade till honom och han hälsade tillbaka och sade: ”Välkommen du rättfärdige broder och rättfärdige profet.” Efter att jag passerat honom brast han i gråt. Det sades till honom: ”Vad fick dig att gråta?” Han sade: ”Jag gråter för att en yngling som sändes efter mig har ett samfund som kommer att ha fler människor i paradiset än mitt samfund.”

Därefter for han upp till den sjunde himlen. När han hade kommit fram till den ansökte han om tillstånd för inträde. Det sades då: ”Vem där?” Han sade: ”Djibrîl.” Det sades: ”Vem är med dig?” Han sade: ”Muhammad.” Det sades: ”Har han blivit kallad?” Han sade: ”Ja.” Då sades det: ”Välkommen! En sådan förträfflig person som har anlänt!” Den öppnades och där var Ibrâhîm. Han sade: ”Detta är Ibrâhîm. Hälsa till honom.” Jag hälsade till honom och han hälsade tillbaka och sade: ”Välkommen du rättfärdige son och rättfärdige profet.”

Därefter lyftes jag upp till det yttersta lotusträdet. Sedan lyftes Det bebodda huset upp för mig. Därpå ålades jag femtio böner om dagen. På väg tillbaka träffade jag Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts femtio böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av femtio böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och blev av med tio stycken.

Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts fyrtio böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av fyrtio böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och blev av med tio stycken.

Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts trettio böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av trettio böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och blev av med tio stycken.

Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts tjugo böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av tjugo böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och blev av med tio stycken.

Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts tio böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av tio böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och ålades fem böner.

Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts fem böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av fem böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.”

Jag har frågat min Herre så mycket att jag skäms. Jag är nöjd och underkastad. Därefter ropade en utropare: ”Jag har verkställt Mitt åläggande och underlättat för Mina slavar.”1

Hâfidh Abûl-Fadhl bin Nâsir (rahimahullâh) sade:

”Imamerna är enade om att hadîthen är autentisk och bekräftad. Den rapporteras av bland andra al-Bukhârî och Muslim.”

1al-Bukhârî (3887) och Muslim (162).