33. Obligatoriskt att läsa al-Fâtihah i varje Rak´ah

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde mannen som bad fel att läsa al-Fâtihah i varje Rak´ah. Han sade till honom efter att ha beordrat honom att läsa al-Fâtihah i första Rak´ah1:

”Gör därefter så i hela din bön.”2

I en annan rapportering står det:

”Gör därefter så i varje Rak´ah.”3

Det kunde hända att han lät dem höra någon vers4.

De kunde höra hur han nynnade på kapitlen ”al-A´lâ” och ”al-Ghâshiyah”5.

Stundom läste han kapitlen ”al-Burûdj”, ”at-Târiq” och liknande6.

Ibland läste han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kapitlet ”al-Layl” och liknande7.

1Abû Dâwûd och Ahmad med en stark berättarkedja.

2al-Bukhârî och Muslim.

3al-Bukhârî och Muslim.

4Ahmad med en god berättarkedja.

5Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” (2/67/1) och adh-Dhiyâ’ al-Maqdisî i ”al-Mukhtârah” med en autentisk berättarkedja.

6al-Bukhârî i ”Djuz’-ul-Qirâ’ah” och at-Tirmidhî som sade att den är autentisk.

7Muslim och at-Tayâlisî.