33. När himlarna brister

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 158-164

154 – Âdam bin Abî Iyâs sade: Abû Dja´far ar-Râzî berättade för oss, från ar-Rabî´, från Abûl-´Âliyah som sade om Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) ord:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”1

Änglarna ska komma med molnens tronhimmel och Allâh med det Han vill. Det är som Hans (ta´âlâ) ord:

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا

Och den Dag då himlen och dess molntäcke rivs upp och änglarna sänds ned i våg efter våg.”2

155 – Abû ´Awânah sade: al-Adjlah berättade för oss: adh-Dhahhâk bin Muzâhim underrättade oss:

Allâh (ta´âlâ) ska stiga ned med Sin prakt och skönhet. Med Sig kommer Han att ha så många änglar som Han vill.”3

156 – ´Amr bin Hammâd återberättade Asbât, från as-Suddî som sade:

Allâh kommer att komma med molnens tronhimmel varvid himlarna brister, och änglarna kommer att sändas ned i våg efter våg.”

157 – al-Walîd bin Muslim sade:

Jag frågade Zuhayr bin Muhammad al-Makkî om Allâhs (ta´âlâ) ord:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”

Han svarade:

Molnens tronhimmel kommer att vara broderade med rubiner, kantade av juveler och peridoter.”

158 – ´Abdullâh ad-Dashtakî återberättade sin fader, från ar-Rabî´ som sade om Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) ord:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”

Det kommer att vara på Domedagen. Änglarna kommer att komma till dem med molnens tronhimmel, och Herren kommer att komma som Han vill.”

I vissa läsningar heter det:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ وَالْمَلآئِكَةُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ

Vill de kanske vänta till dess Allâh och änglarna kommer till dem med molnens tronhimmel?”

Så rapporterade Abûsh-Shaykh i sin Qur’ân-tolkning.

159 – Han sade också: Ahmad bin Yasâr al-Marwazî sade i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”: Anas bin Abî Anîsah ar-Rahâwî berättade för oss: ´Uthmân bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss, från Talhah bin Zayd, från en man, från Ka´b som sade:

Det finns fyra berg. Varje berg kommer att vara av pärlor som ska skina upp allt mellan Öst och Väst: Lubnân, Djûdî, Tûr och Djalîl. Allâh kommer att placera dem i Jerusalems hörn. Därpå kommer Herren med Sin tron som kommer att vara ovanpå dem.”

Ibn Lahî´ah rapporterade liknande från Abû Qubayl, från Ka´b. Båda hållen är mycket svaga.

160 – Muhammad bin Hâtim sade: Ishâq bin ´Îsâ berättade för oss:

Vi kom till ´Abdul-´Azîz bin Abî Salamah al-Mâdjashûn med en Djahmî som dementerade Allâhs ankomst på Domedagen. Han sade: ”Vad dementerar du, min son?” Han sade: ”Allâh är för ädel och för väldig för att stiga ned på det viset.” Han sade: ”Din dåre! Det är inte Hans egenskaper som ändras, utan dina ögon så att du ser Honom som Han vill.” Då sade denne Djahmî: ”Jag ångrar mig inför Allâh.” Han tog tillbaka sin åsikt.”

161 – Ibn Abî ´Arûbah återberättade Qatâdah, från Anas som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om och om igen ska det kastas i helvetet, och det kommer att säga:

هَلْ مِن مَّزِيدٍ

”Finns det fler?”4

till dess att världarnas Herre kommer till det och placerar Sin fot över det. Då kommer det att dra ihop sig och säga: ”Vid Din makt och Din givmildhet! Det räcker, det räcker.”

Detta är ett brett kapitel som utgår från Qur’ânen, Sunnah och Salafs uttalanden gällande Allâhs ankomst – Han som varken ändras eller avtar. Vi betror Honom och alla Hans egenskaper som har rapporterats och vi stannar där folket stannade. Vi ber Allâh (ta´âlâ) stadga våra hjärtan med tro på Honom, Hans namn och Hans egenskaper.

12:210

225:25

3Djâmi´-ul-Bayân (24/40).

450:30