33. Maken skall inte slå makan

Till makans rättighet över maken hör att han inte slår henne. Han har endast fått rätt att slå om han befarar olydnad från hennes sida och hon trotsar sin make. Slaget implementeras först efter att hon har tillrättavisats förgäves och bojkottats förgäves. Först då får maken slå henne. Men han skall slå henne i form av en hedrande uppfostrare och inte utav hämnd. Han får aldrig slå henne i ansiktet. Det är orättvist att slå makan för något som han saknar tillstånd till och på ett sätt som han saknar tillstånd till. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som pryglar orättvist kommer att ställas inför vedergällning på Domedagen.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också när han nämnde makans rättigheter över maken:

”Han skall inte slå henne i ansiktet.”2

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

”Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och håll er borta från deras nattläger och slå dem. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Allâh är hög, stor.”3

Qur’ân-uttolkarna säger att om kvinnan lyder sin make så har han ingen rätt att slå henne eller bojkotta henne. Allâhs (ta´âlâ) ord mot slutet:

إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

” Allâh är hög, stor.”

är ett hot riktat mot makarna. Om de ger sig på fruarna skall de veta att Allâh är den Höge och den Store som är kvinnornas beskyddare och som kommer att hämnas på dem som förtrycker dem.

Om du ser att du är stark och kapabel nog att slå din maka utan något giltigt skäl från Allâh, så skall du tänka på att hon har en Beskyddare som är kapabel till allt och att Han är den Höge och den Store. Jag varnar dig för att förarga din Herre. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vad beträffar er rättighet över era kvinnor, så skall de inte låta någon ni föraktar ligga på era madrasser eller komma in i era hem. Och om de skulle göra det, så får ni slå dem oskadligt.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Slå inte Allâhs slavinnor.” Då kom ´Umar och sade: ”I så fall kommer kvinnorna att trotsa sina makar.” Efter det sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är okej att slå dem.”4

Varför lät profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) maken slå makan? Därför att när han förbjöd männen slå fruarna helt och fullt började vissa kvinnor trotsa sina män. Följaktligen kom många kvinnor till Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och klagade på sina män varpå profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Många kvinnor har kommit till Muhammads hustrur och klagat på sina män. De där tillhör inte era bästa [män]. De där tillhör inte era bästa [män].”5

Det är alltså inte bra att du slår din hustru utan Allâhs (´azza wa djall) tillstånd.

1al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” (186) och al-Bazzâr (17/9535). Berättarkedjan är god enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (5/467).

2Ahmad (4/446-447), Abû Dâwûd (2142), Ibn Mâdjah (1850), Ibn Hibbân (9/4175) och al-Hâkim (2/2764). Berättarkedja är autentisk enligt al-Hâkim och adh-Dhahabî höll med och likaså al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2033).

34:34

4Abû Dâwûd (2146), an-Nasâ’î (5/9167), Ibn Mâdjah (1985), at-Tabarânî (1/270), Ibn Hibbân (9/4189) och al-Hâkim (2/2765) som också sade att den är autentisk. Se al-Albânîs ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (6/1863).

5al-Bukhârî (5363).