33. Kvinnans huvud- och axelformer ska inte synas

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 85

Utifrån de båda verserna klargörs det att kvinnan måste ha på sig slöja och ytterplagg ovanpå slöjan när hon går ut hemifrån. Dels täcker den kombinationen hennes kropp bättre, dels medför den mindre sannolikhet att hennes huvuds och axlars former blottas, vilket även det påbjuds av föreskriften. På det viset förklarades ytterplaggsversen av vissa Salaf. as-Suyûtî sade:

”Ibn Abî Hâtim återberättade Sa´îd bin Djubayrs tolkning av versen:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ

”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till troendes kvinnor – att de noga sveper om sig sina ytterplagg.”

”De ska täcka sig med ytterplagg som i sin tur ska ligga ovanpå slöjan. Det är inte tillåtet för en främmande man att se en muslimsk kvinna om hon inte har ytterplagg ovanpå slöjan med vilken hon täcker sitt huvud och sin barm.”1

Dessvärre brister merparten av muslimska kvinnor idag med att kombinera ytterplagg med slöja; antingen går de utomhus bara iklädda ytterplagg eller också bara iklädda slöja. Dessutom är de inte alltid tillräckligt långa. Dagens sjalar är exempel på sådan klädsel då det kan hända att kvinnans lugg eller hals blottas.

1ad-Durr al-Manthûr (5/222).