33 – Kapitel 6 – Lögnarens bevis är mot honom II

Vissa Qur’ân-tolkare har sagt att denna vers är generell för alla argument som lögnens folk framför fram till Domedagen.

 

Förklaring

Författaren bevisar att en monoteistisk person kommer att ha klarare och tydligare bevis än avgudadyrkaren, oavsett hur vältalig och påläst han är. Han (ta´âlâ) sade:

”Och vilka exempel de än ställer till dig, kommer Vi att ge dig sanningen och den bästa förklaringen.” (25:33)

De kommer aldrig med något bevis mot dig i vilket de klär sanningen med lögn, utan att Vi ger dig sanningen och den bästa förklaringen. Därför finner du ofta i Qur’ânen hur Allâh (ta´âlâ) svarar på avgudadyrkarnas och andras frågor för att klargöra sanningen för människorna. På så sätt kommer sanningen att bli klar och tydlig för var och en.

Däremot finns det en fråga som man måste lägga märke till. En person bör nämligen inte ge sig in i några debatter förrän han känner till den andres bevis och är väl förbered på att avfärda och avvisa det. Om han ger sig in i dem utan dessa förberedelser, kommer konsekvenserna att vara bittra. Det enda undantaget är om Allâh vill motsatsen. På samma sätt ger sig en person inte in i ett slagfält utan vapen och mod.