33. Ibn Abî Mulaykahs ord om Allâhs händer

34 – Det har bekräftats att Nâfi´ bin ´Umar al-Djamhî sade:

”Jag frågade Ibn Abî Mulaykah om Allâh har en hand eller två händer. Han svarade: ”Två.”1

Detta är bekräftat från Ibn Abî Mulaykah som tillhörde de mest storslagna efterföljarna.

1ar-Radd ´alâ Bishr al-Marîsî, sid. 38