33. Hela budskapet måste betros

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 52-53

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Det är allom bekant för de troende att Allâh har sänt Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med vägledning och sann religion för att den ska råda över alla andra religioner. De vet också att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har klargjort för dem sakfrågor som är relaterade till tron på Allâh och Yttersta dagen. Tron på Allâh och Yttersta dagen innehåller tron på Begynnelsen och Uppståndelsen.

KOMMENTARER

Tvivelsutan sände Allâh Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med vägledningen och den sanna religionen. Vägledning är nyttig kunskap och sanningsenliga besked, sann religion är rättfärdiga handlingar och korrekta föreskrifter. Allâh sände honom med kunskap, handling, besked om forna folkslag, föreskrivna handlingar och rättvisa föreskrifter så att människor kan efterleva dem. Dessutom skickade Han honom för att kalla till tron på Allâh och Domedagen, Begynnelsen och Uppståndelsen. Tro på Allâh innebär tro på Begynnelsen och att Allâh är alltets Herre och Gud, att ingen annan än Han har rätt att dyrkas och att Han har föreskrivit dyrkelse för Sina slavar. Dessutom ska Domedagen, Uppståndelsen i efterlivet, alla dess fasor samt paradiset och helvetet betros. Allt omnämns ska betros. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade allt omnämnt. Således är hans anhängare skyldiga att betro bådadera, alltifrån beskeden om skapelsens begynnelse till dess att skapelserna inträder i paradiset respektive helvetet i samband med världens slut.