33. Ett av Ahl-us-Sunnahs största fundament

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

6 – Båda sade också att Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron, frånskild från Sin skapelse. Så har Han beskrivit Sig själv i Sin skrift och via Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det skall inte föreställas. Han omfattar allting med Sin kunskap:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”1

FÖRKLARING

Detta är en väldigt stor fråga och ett av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs största fundament, nämligen tron på Allâh (subhânahu wa ta´âlâ), Hans namn och Hans egenskaper. Till den tron hör att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är som Han beskrivit Sig själv i Sin skrift och via Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi tror på alla egenskaper som har bekräftats i Qur’ânen och Sunnah. Vi bekräftar dem utan liknelse, jämförelse, föreställning och förnekelse.

Vi föreställer oss inte till skillnad från Mushabbihah. De säger att Allâh har rest Sig liksom vi reser oss, stiger ned liksom vi stiger ned, kommer liksom vi kommer, har en hand liksom vi har en hand och annan villfarelse och otro som de yttrar.

Deras antagonister är Mu´attilah, eller extrema förnekare, som förnekar Allâhs fullkomliga egenskaper och majestätiska attribut däribland Hans hörsel, syn, kunskap och vilja.

Djahmiyyah förnekar Allâhs namn och egenskaper.

Mu´tazilah förnekar Allâhs egenskaper liksom kunskapen, förmågan, viljan och ankomsten. De bekräftar Allâhs namn men utan betydelse. De följer alltså sina herrar Djahmiyyah när de förnekar Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) egenskaper.

Ahl-us-Sunnah tror på de sköna namn och upphöjda egenskaper som står i Qur’ânen och Sunnah. De tror på dem bokstavligt, bekräftar deras betydelser och negerar föreställning och liknelse. De bekräftar dem till skillnad från Mu´attilah. De avvisar Mu´attilah när de bekräftar dem och de avvisar Mushabbihah när de negerar föreställning, liknelse och jämförelse.

Ibn ´Uyaynah och Nu´aym bin Hammâd sade att Mushabbihah dyrkar en staty medan Mu´attilah dyrkar vakuum. Ahl-us-Sunnah däremot dyrkar Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) som besitter fullkomlighet och majestät. Han har de sköna namnen och de upphöjda egenskaperna!

142:11