33 – Dyrkan får endast ägnas Allâh

Beviset är Hans (ta´âlâ) Ord:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

”Sannerligen hör alla moskéer till Allâh; anropa därför ingen vid Allâhs sida!” (72:18)

Den som ägnar någon av dem till någon annan än Allâh, är en otrogen avgudadyrkare. Beviset är Hans (ta´âlâ) Ord:

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

”Den som vid sidan av Allâh åkallar en annan gudom – för vars existens han saknar bevis – skall stå till svars enbart inför sin Herre. Det skall inte gå de otrogna väl.” (23:117)


FÖRKLARING

 

Författaren (rahimahullâhu ta´âlâ) nämnde ett antal typer av dyrkan. Därefter sade han att den som ägnar någon av dem till någon annan än Allâh är en otrogen avgudadyrkare. Som bevis för det använde han sig av Hans (ta´âlâ) Ord:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

”Sannerligen hör alla moskéer till Allâh; anropa därför ingen vid Allâhs sida!” (72:18)

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

”Den som vid sidan av Allâh åkallar en annan gudom – för vars existens han saknar bevis – skall stå till svars enbart inför sin Herre. Det skall inte gå de otrogna väl.” (23:117)

Beviset i den första versen ligger i att Allâh (ta´âlâ) underrättade om att moskéerna, vilka i sin tur är platserna man faller ned på ansikte i, eller kroppsdelarna man faller ned på ansikte på, tillkommer Allâh. Därefter band Han samman det med Sitt Ord:

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

”Anropa därför ingen vid Allâhs sida!”

Det vill säga att ni inte skall dyrka andra än Honom så att ni faller ned på ansikte inför någon annan än Honom.

Beviset i den andra versen ligger i att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) klargjorde att den som tillber en annan gudom vid sidan av Allâh är otrogen. Han sade:

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

”Det skall inte gå de trogna väl.”

I Hans Ord

لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ

”för vars existens han saknar bevis”

förekommer en antydning på att det omöjligen kan förekomma bevis för flera gudars existens. Beskrivningen ”för vars existens han saknar bevis” är en klargörande beskrivning, och inte en inskränkt sådan, som förtydligar frågan, ty det kan omöjligen förekomma bevis för att det finns någon gudom vid Allâhs sida.