33. Duellen i Badr

Hakîm bin Hizâm och ´Utbah bin Rabî ah försökte få Quraysh att återvända och inte kriga, men Abû Djahl vägrade. Istället studerade han frågan med ´Utbah och befallde ´Amr bin al-Hadhramîs broder att kräva hämnd för sin broder ´Amr. Han blottade sina sätesmuskler och började skrika: ”´Amr! ´Amr!” De andra blev sporrade och kriget var ett faktum.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rättade raderna. Därefter återvände han till hyddan tillsammans med Abû Bakr. Sa´d bin Mu´âdh och en grupp Ansâr ställde sig upp vid hyddörren för att skydda Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). ´Utbah bin Rabî´ah, Shaybah bin Rabî´ah och al-Walîd bin ´Utbah gick fram för att få till en duell. Tre muslimer gick ut till dem och alla var från Ansâr: ´Awf bin ´Afrâ’, Mu´awwidh bin ´Afrâ’ och Abdullâh bin Rawâhah. De sade till dem: ”Vilka är ni?” De svarade: ”Ansâr.” De sade: ”Dugliga och ädla. Vi vill dock ha våra kusiner.” Istället duellerades de av ´Alî, ´Ubaydah bin al-Hârith och Hamzah (radhiya Allâhu ´anhum). ´Alî dödade al-Walîd och Hamzah dödade ´Utbah (det sades också att det var Shaybah). ´Ubaydah måttade två slag mot sin motståndare och var och en kämpade mot den andre. Hamzah och ´Alî beslöt då att döda honom och bar iväg ´Ubaydah som hade blivit huggen i benet. Han förblödde och dog i Safrâ’. Må Allâh (ta´âlâ) benåda honom och vara nöjd med honom. Det har rapporterats autentiskt att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) ansåg att Hans (ta´âlâ) ord:

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

”Dessa är de två som tvistar med varandra om sin Herre. För den som hädar skall kläder av eld skäras till och skållhett vatten ösas över deras huvuden.”1

syftade på deras duell i Badr. Den här versen är tvivelsutan uppenbarad under Makkah-perioden medan slaget i Badr ägde rum efteråt. Deras duell kan däremot tillhöra de första exemplen på versens innebörd.

122:19