33. Det räcker för att bli innovatör

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 95-96

Lojalitet och avsägelse är innovationer och går ut på att man visar lojalitet mot vissa och avsäger sig andra. Det är innovation, så akta dig för dem1.

Den som besitter, delar, åtrår, behagas av eller tycker om någon av dessa innovationer, skiljer sig från Sunnah, utesluts ur Samlingen, lämnar rapporteringarna, anammar skiljelse, inträder i innovationer och avviker från vägen.

Vår framgång ligger bara hos Allâh! Vi litar till Honom och vi ber Honom om hjälp. Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh.

1Abû Tâlib sade:

”Jag frågade Abû ´Abdillâh om avsägelse, lojalitet och vittnesbörd är innovationer. Han svarade: ”Avsägelse handlar om att du avsäger dig någon av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Lojalitet är att du visar lojalitet mot vissa och inte mot andra. Vittnesbörd handlar om att du fastslår att någon är i Elden.” (al-Khallâl (763))