33. Det här samfundets kärlek till pengar

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ

”Och kasta inga [avundsamma] blickar på de stunder av jordisk lycka som Vi skänker några för att på så sätt pröva dem.”1

208 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje samfund har en prövning och mitt samfunds prövning är pengar.”2

209 – Våra lärda (rahimahumullâh) sade att detta är en underrättning från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om att varje samfund prövas. Vissa prövades med statyer så att de dyrkade dem, vissa prövades med solen och dyrkade den, vissa prövades med månen och planeterna, vissa prövades med sin profet som judarna som dyrkade ´Uzayr och sade att han är Allâhs son, vissa prövades med guldkalven och dyrkade den, de kristna prövades med ´Îsâ så att vissa sade att han är Allâh medan andra sade att han är Allâhs son. Det här samfundets prövning ligger i att det älskar pengar. De flesta av dem har överväldigats av den kärleken och därför har deras dyrkan till Allâh befläckats.

210 – Med detta och dylikt argumenterar de som inte rekommenderar sparande och inkomster. De menar att allt sådant medför nackdelar och lockar människan från godhet och fördelar. De har dock inget bevis för vad de påstår. Ty människorna varierar vilket bland annat följande hadîth bevisar:

”Måtte guldmyntets slav förgås! Måtte silvermyntets slav förgås! Måtte Khamîsahs slav förgås! Måtte sammetstygets slav förgås! Han är nöjd om han får och missnöjd om han inte får. Måtte han förgås! Måtte han inte dra ut törnen som han sticker sig på!”

Därefter sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Tûbâ till slaven som tar tag i sin hästs tygel för Allâhs sak; han har rufsigt hår och dammiga fötter. Om han vaktar så vaktar han och om han är i eftertruppen så är han i eftertruppen. Om han ber om lov så beviljas han inte och om han medlar så bönhörs han inte.”3

211 – Våra lärda sade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skilde mellan slavens och lustens slav och Herrens uppriktige slav. Han bad mot den förste för att han skulle återvända till sin Herre och han berömde den andre. Egendomar som hindrar personen påminna sig om Allâh och uppfylla Hans rättigheter är dåliga egendomar. Annars är de bra. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En så bra egendom till en så bra man.”4

Men i och med att egendomar oftast påverkar religionen negativt och medför prövningar och olyckor, skall de vara knappa och motbjudande. Därför skall en person endast ha det som räcker för att kunna täcka behoven och nödvändigheterna. De kunniga sade:

”Allt av familj och egendomar som distraherar dig från Allâh är till din nackdel.”

212 – Yahyâ bin al-Mutawakkil sade:

”Jag gick med Sufyân ath-Thawrî och passerade en man som byggde ett högt hus. Sufyân sade: ”Titta inte på det. Han bygger det bara för att man skall titta på det.”

213 – Hishâm bin ´Urwah sade:

”När min fader hade varit hos någon som hade det någorlunda bra ställt gick han snabbt hem, ställde sig vid dörren och ropade:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ

”Och kasta inga [avundsamma] blickar på de stunder av jordisk lycka som Vi skänker några för att på så sätt pröva dem.”

Därefter kallade han till bönen och bad med allihopa.

120:131

2at-Tirmidhî (2439) som sade: ”Hadîthen är autentisk, god och främmande.”

3al-Bukhârî (2887).

4Ahmad (4/202).