33. Den tredje typen av föraktfulla namn

3 – Det är föraktfullt att avsiktligt namnge efter obscena syndare bland skådespelare, sångare och andra som ägnar sig åt nonsens.

Ett fenomen som avslöjar de på tron tomma hjärtan är att så fort vissa ser en pjäs med en lättklädd kvinna i, skyndar de med att namnge sina nyfödda barn efter henne. Den som läser i listan över de nyfödda barnen kommer att se hur sant det är.