33. Den kloke och den dumme

1 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det fina umgänget är som parfymförsäljaren. Om han inte ger dig något får du i alla fall känna doften av honom. Det dåliga umgänget är som smeden. Om han inte bränner dina kläder får du i alla fall hans rök på dig.”

2 – Den kloke är ålagd att låta bli att umgås med den dumme och dåraktige och han är ålagd att umgås med den smarte och förståndige. Även om den kloke inte får hans förstånd, får han i alla fall ta del av hans lärdom. Även om du inte får den dummes dumhet har han i alla fall smutsat ned dig med sitt sällskap.

3 – Yasîr bin ´Amr sade:

”Bojkotta den dumme. Det bästa den dumme kan få är att bli bojkottad.”

4 – Till den dummes egenskaper som den kloke måste se efter om han inte känner till hans tillstånd är han blir snabbt arg, låter bli att försäkra sig, skrattar överdrivet, vänder sig om mycket, förtalar de goda och umgås med de onda.

5 – Om du vänder den dumme ryggen, blir han nedstämd. Om du umgås med honom, ser han upp till sig själv. Om du är öm mot honom, är han respektlös mot dig. Om du är respektlös mot honom, är han öm mot dig. Om du är bra mot honom, är han dålig mot dig. Om du är dålig mot honom, är han bra mot dig. Om du är orättvis mot honom, är han rättvis mot dig. Om du är rättvis mot honom, är han orättvis mot dig.

6 – Sa´îd bin Abî Ayyûb sade:

”Umgås inte med den dålige. Han är en bit av Elden. Hans kärlek är inte korrekt och han håller inte fast vid sitt löfte.”

7 – Det mörkaste mörkret är dumheten på samma sätt som klokheten är den skarpsinnigaste insikten. Om personen sätts på prövning med att behöva umgås med en dum person, skall han se till att hålla sig till sina egna karaktärer och undvika den dummes. Under tiden skall han lovprisa Allâh mycket för att ha uppmärksammat något andra inte har.

8 – al-A´mash sade:

”Att bemöta den dumme med tystnad är svaret till honom.”

9 – Om den kloke sätts på prövning med att behöva umgås med en sådan person, får han se till att låtsas om inget ibland. Ibland är ömheten en underkastelse och ibland är den klokhetens pelare.

10 – Sufyân ath-Thawrî sade:

”Människan har endast skapats dum. Annars hade hon inte gagnats av sitt liv.”