33. De tar illa upp när kaos och uppror förbjuds

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 187

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

33 – Om du förbjuder al-Ikhwân al-Muslimûn prövningar och uppror mot makthavarna, säger de till dig att du helgar makthavarna, att du är Murdji’î med makthavarna eller att de svarar med frågan:

Till vems fördel pratar du?”