33. ad-Dadjdjâls utseende

Det finns många hadîther om ad-Dadjdjâl däribland:

1 – ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag drömde att jag gick runt Ka´bah. Jag såg en mörk man med rakt hår befinna sig mellan två män. Hans hår droppade av vatten. Jag vände mig om och såg en röd och väldig man. Han var krullig och saknade höger öga. Hans öga tycktes vara som en utstickande druva. Jag sade: ”Vem är detta?” De sade: ”Det är ad-Dadjdjâl.” Av alla människor påminner Ibn Qatan mest om honom.”1

Ibn Qatan var en man från Khuzâ´ah från Mustalaq-stammen.

2 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde ad-Dadjdjâl för människorna och sade:

”Er Herre är sannerligen inte enögd. al-Masîh ad-Dadjdjâl saknar höger öga. Hans öga tycks vara som en utstickande druva.”2

3 – an-Nawwâs bin Sam´ân (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Han är en oerhört krullig yngling. Hans öga är glanslöst. Han påminner mig om ´Abdul-´Uzzâ bin Qatan.”3

4 – ´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har berättat för er så mycket om ad-Dadjdjâl att jag fruktat att ni inte skall förstå. Masîh-ud-Dadjdjâl är en kort man, hjulbent, krullig, enögd och med ett struket öga som är vare sig utstickande eller djupliggande. Om ni finner honom oklar skall ni veta att er Herre inte är enögd.”4

5 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Villfarelsens messias är enögd och har en hög panna, han är bredbröstad och framåtböjd.”5

6 – Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”ad-Dadjdjâl har ett defekt vänsteröga och är mycket hårig. Han har med sig paradis och eld. Hans eld är paradis och hans paradis är eld.”6

7 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en profet som inte har varnat sitt samfund för den enögde lögnaren. Han är förvisso enögd, men er Herre (´azza wa djall) är sannerligen inte enögd. Mellan hans ögon står detك ف ر

I Hudhayfahs rapportering heter det:

”Alla troende, läskunniga som analfabeter, kommer att kunna läsa det.”8

8 – Fâtimah bint Qays (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Tamîm ad-Dârî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi begav oss snabbt till klostret vari vi fann den största och mest fastkedjade människan vi någonsin hade skådat.”9

1al-Bukhârî (7026).

2al-Bukhârî (3439) och Muslim (169).

3Muslim (2937).

4Abû Dâwûd (4322) och Ahmad (5/324). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (4320).

5Ahmad (2/291).

6Muslim (2934).

7al-Bukhârî (7131).

8Muslim (2933).

9Muslim (2934).