328. Vad är domen för att läsa al-Fâtihah under kondoleanser?

Fråga 328: Hur går en föreskriven kondoleans till? Vad anser ni om att man samlas hemma hos den dödes anhöriga och inväntar folk som kommer för att kondolera och läsa al-Fâtihah?

Svar: Kondoleanser är föreskrivna i samband med alla olyckor. Den olycksdrabbade skall kondoleras och inte bara hans släktingar. Vissa upplever större sorg när deras vänner dör än när deras släktingar dör. Vissa berörs inte alls av att deras släktingar dör. Kondoleanser är alltså till för de olycksdrabbade. Syftet är att de motiveras till tålamod.

Den bästa kondoleansen är det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till budbäraren till hans dotter:

”Gå tillbaka till henne och berätta för henne att Allâhs är det som Han har gett och det som Han har tagit och att allting varar hos Honom till en viss tidpunkt. Befall henne att härda och räkna med Allâhs belöning.”

Samlingar i hem i kondolerande syfte är innovation. Om de ackompanjeras med matlagning är de även jämmer. Många studenter vet att jämmer är en stor synd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnan som jämrar sig och kvinnan som lyssnar till henne1. Han sade:

”En kvinna som jämrar sig och inte ångrar sig innan döden, kommer att återuppstå på Domedagen iklädd kläder av beck och klänning av skabb.”2

Alltså måste studenterna berätta för allmänheten att handlingen är illegitim och snarare synd än god. De måste förklara för dem att senare generationer måste rätta sig efter de tidigare. Satt profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ned och inväntade kondoleanser när hans barn hade dött? Eller när hans makar Khadîdjah och Zaynab bint Khuzaymah (radhiya Allâhu ´anhumâ) hade dött? Gjorde Abû Bakr, ´Umar bin al-Khattâb,´Uthmân bin ´Affân, ´Alî bin Abî Tâlib eller någon annan följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) det? Det skedde aldrig. Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning är tvivelsutan den bästa vägledningen.

Seder som går i arv från föräldrarna och har blivit vanliga skall mätas med Qur’ânen, Sunnah och Salafs (radhiya Allâhu ´anhum) praxis. Det som är överensstämmande med dem accepteras då det är Sunnah. Det som inte är det måste avfärdas. Studenter får inte vika sig för seder och undra hur de skall fördöma sina föräldrar och syskon för något som har blivit normaliserat. Med sådant resonemang kommer vi inte att korrigera något.

Angående läsning av al-Fâtihah, så är även den innovativ. Frågan består av en hög innovationer. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kondolerade ingen med al-Fâtihah eller något annat ur Qur’ânen. Dock är det korrekt att läsa al-Fâtihah för den sjuke så att han tillfrisknar med Allâhs tillstånd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Hur vet du att den exorciserar?”3

Men den döde är död; han skall vare sig tillfriskna eller uppstå förrän Domedagen. Alla dessa sakfrågor måste studenterna utrota i sina samhällen och ta tillbaka människorna till Salafs praxis.

Om någon undrar när kondoleansen skall äga rum, säger jag först och främst att kondoleanser är rekommenderade och inte alls obligatoriska.

För det andra kondolerar vi personen som vi vet har påverkats av olyckan. Vi får påminna honom så att han blir lugn.

För det tredje sker inte föreskrivna kondoleanser via samlingar i hem. Vi kondolerar de olycksdrabbade var vi än träffar dem; i moskén, i affären eller någon annanstans.

1Abû Dâwûd (3127).

2Muslim (934).

3al-Bukhârî (2276) och Muslim (2201).