324. Vad är bäst att säga i samband med kondoleanser?

Fråga 324: Vad finns det för rapporterade böner i samband med kondoleanser? Vad svarar i så fall den olycksdrabbade?

Svar: Det bästa som går att säga i samband med kondoleanser är det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till en av sina döttrar:

اصبر و احتسب، فإن لله ما أخذ، و له ما أبقى، و كل شيء عنده بأجل مسمى

Härda och räkna med Allâhs belöning. Allâhs är det som Han har tagit och det som Han har lämnat och allting varar hos Honom till en viss tidpunkt.”

Det är det bästa att säga. Den olycksdrabbade skall då be Allâh belöna honom och hjälpa dem med tålamod och tålighet.