32. Vad säger ni om den som säger att dagens islamiska samfund är frånvarande?

Fråga 32: Vad säger ni om den som säger att dagens islamiska samfund är frånvarande?

Svar: Det fordrar Takfîr på alla islamiska länder1. Det yttrandet betyder att det inte finns några islamiska länder. Det motsäger sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättat på sanningen. Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer och då kommer den att vara i samma tillstånd.”

Oavsett hur mycket villfarelse, splittring och otro det finns så kommer den här muslimska gruppen alltid att finnas.

Det islamiska samfundet är alltså inte alls frånvarande och lov och pris tillkommer Allâh. Det är inget krav att det islamiska samhället, eller ens denna stödda grupp, är fri från synder. Synder fanns även på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans kalifers tid, men de motarbetas och fördömdes.

1Så uttalade sig dessvärre en person som tillskrivs kallet och den så kallade uppväckelsens ledarskap. För en tid sedan hade han en föreläsning i at-Tâ’if benämnd ”al-Ummah al-Ghâ’ibah”, det frånvarande samfundet.