32. Tron på straffet i graven

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Det skall tros på straffet i graven och att detta samfund prövas i sina gravar. De kommer att frågas om tron och islam och vem som är deras Herre och profet? Munkar och Nakîr skall komma till den döde såsom Allâh (´azza wa djall) vill. Det skall betros och bekräftas.”

FÖRKLARING

Det har rapporterats hadîther om straffet i graven. En av verserna om det är Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

Morgon och afton förs de fram till Elden, och den Dag då den Yttersta stunden är här [skall det sägas:] ”För in Faraos anhang [och låt dem utstå] det strängaste av alla straff!”1

Farao, hans folk och alla andra otrogna förs fram till Elden, morgon och afton. Det är straffet efter döden. Därefter nämnde Han straffet på Domedagen:

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

… och den Dag då den Yttersta stunden är här [skall det sägas:] ”För in Faraos anhang [och låt dem utstå] det strängaste av alla straff!”

Det finns flera verser som tyder på det.

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi två gravar och sade:

De straffas, men de straffas inte för något allvarligt. Jo, det är visst allvarligt. En av dem gick omkring och skvallrade medan den andre inte skyddade sig mot urin.”2

De föll i stora synder varför Allâh straffade dem efter döden. Detta bevisar att människorna straffas i gravarna för sina synder.

Likaså rapporterade al-Barâ’ från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att Munkar och Nakîr kommer till den döde och ställer honom frågor. Den troende kommer att säga:

Han är Muhammad, Allâhs sändebud. Han kom till oss med bevis och vägledning varpå vi trodde på honom och följde honom.”

Så nämns det i Asmâ’s hadîth. I al-Barâ’s hadîth nämns det hur den troende får följande frågor:

Vem är din Herre? Vem är din profet? Vilken religion har du?” Då säger han: ”Min Herre är Allâh, min religion är islam och min profet är Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).” Därpå kommer det att sägas: ”Vi känner till dig. Du har varit troende. Sov om du var troende.” Då får han syn på sin plats i helvetet om han hade varit otrogen. Sedan sägs det: ”Allâh har istället gett dig en plats i paradiset.” Då säger han: ”Allâh! Låt Domedagen ske!” varefter det sägs till honom: ”Vänta.”

De två änglarna skall även komma till den otrogne och säga: ”Vem är din Herre? Vem är din profet? Vilken religion har du?” Då säger han: ”Öh, jag vet inte. Jag hörde människorna säga en sak och det gjorde även jag.”3

Vi ber Allâh om sundhet. De flesta människorna ligger risigt till. Ty de vet inte vad budskapet verkligen handlar om. De vet inte att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har kommit med bevis och vägledning. De vet inte vad trosbekännelsen betyder. De efterapar bara andra.

Således skall den troende vara på sin vakt, reflektera över Allâhs skrift och förbereda sig på dessa frågor. Muhammad bin ´Abdillâh (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har kommit till oss med bevis och vägledning varpå vi har trott på honom och följt honom. Den här tron är sammanbunden med kunskapen om vägledningen och bevisen som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat. Det är den som gagnar under det här fruktansvärt svåra provet.

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ni kommer att prövas i era gravar i likhet med, eller nästintill, ad-Dadjdjâls prövning.”4

I Tashahhud sägs det:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

Allâh! Jag söker skydd hos Dig från straffet i graven. Jag söker skydd hos Dig från al-Masîh ad-Dadjdjâls prövning. Jag söker skydd hos Dig från livets och dödens prövning.”5

Det finns många bevis för straffet i graven och efter döden däribland de som vi har nämnt. Det är en gjuten fråga som Ahl-us-Sunnah tror på medan den förnekas av Mu´tazilah och deras vilsna efterföljare.

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

De kommer att frågas om tron och islam och vem som är deras Herre och profet? Munkar och Nakîr skall komma till den döde såsom Allâh (´azza wa djall) vill. Det skall betros och bekräftas.”

Hur kommer Munkar och Nakîr in i den dödes grav? Såsom Allâh vill. En ängel går in i kvinnans livmoder och beordras att skriva ned fyra saker; fostrets uppehälle, livslängd, handling och olycka eller lycka. Andra kommer in i graven och frågar. Hur då? Vi vet inte. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vet det och det är Han som har underrättat oss om det. Din skyldighet är bara att tro. Ett av den troendes bästa drag är att han tror på det dolda:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Denna Skrift – här råder inget tvivel – är en vägledning för dem som fruktar Allâh och ständigt har Honom för ögonen, dem som tror på det dolda, dem som förrättar bönen och som ger åt andra av vad Vi har skänkt dem för deras försörjning.”6

Du skall tro på det dolda som Qur’ânen upplyser om, du skall tro på det dolda som Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah upplyser om. Allâh har befallt honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att förkunna och förklara Qur’ânen däribland den här frågan. Dessa hadîther förklarar verserna som tar upp straffet och lycksalighet i graven.

140:46

2al-Bukhârî (218) och Muslim (292).

3al-Bukhârî (1374) och Muslim (2871).

4al-Bukhârî (86) och Muslim (905).

5al-Bukhârî (1377) och Muslim (589).

62:2-3