32. Tron på Dadjdjâls uppkomst

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Det skall tros på Dadjdjâls uppkomst. Mellan hans ögon kommer det att stå ”otrogen”. Hadîtherna i ämnet och att det kommer att ske skall betros.

FÖRKLARING

Ahl-us-Sunnah tror på att Dadjdjâl skall komma mot slutet av tiden. Det är sant och bekräftat i Sunnah. Även om vilsna Ahl-ul-Bid´a dementerar det så skall han tvivelsutan komma. Han kommer att färdas över hela världen frånsett Makkah och Madînah. Änglar skall stå vid de två städerna och köra bort honom, judarna och de vilsna innovatörerna, så att han inte klarar av att inträda i dem. Ett jordskalv skall drabba Madînah varpå alla vidriga människor lämnar staden och sluter sig till Dadjdjâl, vilket många texter vittnar om.

Han saknar sitt högra öga och på hans panna skall det stå ك ف ر. Det vill säga otrogen (كافر). Alla troende, läskunniga som analfabeter, kommer att kunna läsa det. De skall tyda texten och känna igen honom. Fenomenet kommer att drabba detta samfund. Hans uppkomst kännetecknar Apokalypsen. I fyrtio dagar skall han vistas här på jorden. En dag kommer att motsvara ett helt år, en annan dag en hel månad, en tredje dag en hel vecka och resten av dagarna skall vara normala. Så säger de autentiska beskeden.

Det har bekräftats att han skall frambringa paradis och helvete och döda en människa och sedan få henne att återuppstå. Hans anhängare skall leva gott och de som väljer att förkasta honom skall få det illa ställt. Det hör till prövningarna som Han (ta´âlâ) sade om:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

”Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov om vem av er som i sitt handlande är den bäste.”1

För övrigt är han fiende till Allâh. Han är uppkallad efter svindleri och manipulation, men till sist dödas både han och hans följe. När ´Îsâ bin Maryam (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) stiger ned till världen dödar han Dadjdjâl och hans armé som skall bestå av judar och Khawâridj.

Alltså hör det till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs fundament att tro på Dadjdjâls uppkomst. Även om vilsna Ahl-ul-Bid´a dementerar den så är deras dementi byggd på ignorans. Ahl-us-Sunnah bekräftar hans uppkomst utifrån kunskapen som de erhåller från den trovärdige och betrodde (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att be Allâh skydda oss mot Dadjdjâl och sade:

”När någon av er är klar med [sista] Tashahhud skall han be Allâh om skydd mot fyra och säga:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جهنم و من عَذَابِ الْقَبْر ومِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَ مِنْ شرِ فتنة الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

”Allâh! Jag söker skydd hos Dig från straffet i helvetet och från straffet i graven, från livets och dödens prövning och från Masîh Dadjdjâls onda prövning.”

Därefter får han be vad han vill för sig själv.”2

167:2

2Muslim (588), Abû ´Awânah, an-Nasâ’î och Ibn-ul-Djârûd i ”al-Muntaqâ” (27). Den nämns i ”al-Irwâ’” (350).