32. Trångsynthet förhindrar tron

En av de största spärrarna mot sanningen och tron är trångsynta vetenskaper. Speciellt materiella ateister råkar ut för det då de bara förknippar kunskap med det materiella. De betror det de kan uppleva med sina sinnen och inget annat ehuru det skulle vara bevisat av mycket större och tydligare belägg än det materiella. Många människor har farit vilse på grund av dessa prövningar och tvivel. Utifrån detta vidriga sätt förnekade de Herrens existens och hädade sändebuden och deras besked om det dolda som har bevisats av olikartade bevis. Självklara och påtagliga bevis vittnar om Skaparens existens och enhälliga skapande och vidmakthållande. Ingen annan realia är ens i närheten av att kunna bevisas lika klart och tydligt. Det intygas av alla sorters bevis och belägg. Hans sanningsupplysta budskap lyser uppenbart i horisonterna och själarna. Han är sann, Hans sändebud är sanna, Hans belöning är sann, alla Hans besked är sanna och Hans religion är sann. Vad finns efter sanning om inte falskhet? Men materialisternas trots och arrogans hindrar dem från den nyttiga sanningen som omöjligt kan ersättas av något annat. Tack vare sitt ljus vet den klarsynte troende att de människorna är klart vilsna och blinda. Vi lovar Allâh för vägledningen.