32. Så tror Tyckarna (أهل الرأي)

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 94-95

Tyckarna (أهل الرأي). De är innovatörer och vilsna och fiender till Sunnah och rapporteringar. Enligt dem handlar religionen bara om åsikter, analogier och slutsatser som de själva tycker är bra. De skiljer sig från rapporteringar, annullerar hadither, avvisar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och utser Abû Hanîfah och hans meningsfränder till sina imamer; de dyrkar som de dyrkar och säger vad de säger. Vilken villfarelse är klarare än den som har detta tänk eller följer denna metodik och lämnar sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares ord till förmån för Abû Hanîfahs och hans anhängares åsikter? Bara det räcker för att påvisa villfarelse, överskridelse och förkastelse.