32. Qur’ân-läsningen i de två sista Raka´ât

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste Qur’ân-verser efter al-Fâtihah i de två sista Raka´ât.

Han bad de två sista Raka´ât hälften så korta som de två första, motsvarande femton verser1.

Stundom läste han bara al-Fâtihah i dem2.

1Ahmad och Muslim. Hadîthen bevisar att det är Sunnah att läsa efter al-Fâtihah i de två sista Raka´ât. Det var flera följeslagares praxis däribland Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh). Den åsikten har Imâm ash-Shâfi´î utan hänsyn till om bönen är Dhuhr eller någon annan. Av våra senare lärda som också har den åsikten är Abûl-Hasanât al-Laknawî i ”at-Ta´lîq al-Mumadjdjad ´alâ Muwatta’ Muhammad”. Han sade:

”Vissa av våra kollegor har en konstig åsikt när de säger att det är obligatoriskt att göra Sudjûd-us-Sahû om man läser något i de två sista Raka´ât. Åsikten har dock avvisats av bland andra Ibrâhîm al-Halabî och Ibn Amîr Hâdjdj på bästa möjliga sätt. Den som säger så kan tvivelsutan inte ha fått reda på hadîthen, annars hade han inte sagt så.” (Sid. 102)

2al-Bukhârî och Muslim.