32. Profeten anländer till oasen i Badr

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skyndade till oasen i Badr och slog läger så fort han kom fram till vattnet. al-Hubâb bin al-Mundhir bin ´Amr sade: ”Allâhs sändebud! Är det Allâh som har befallt dig att slå läger här eller har du gjort så utav krigföring och list?” Han svarade: ”Jag slog läger här utav krigföring och list.” Då sade han: ”Det är inget vidare läger. Följ med oss tills vi kommer till början av deras vatten. Vi skall kamouflera brunnen bakom oss, bygga en damm runt den och fylla den så att vi kan dricka tvärtemot dem.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte om hans förslag. Allâh hindrade Quraysh från vattnet med ett häftigt regn. Det var ett straff för de otrogna och en gåva till muslimerna då Han underlättade och stabiliserade marken åt dem. Då byggdes även en hydda till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som han vistades i1.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick på det tilltänkta slagfältet. Han visade dem var de otrognas ledare skulle stupa, den ene efter den andre:

”Här kommer den och den att stupa om Allâh vill. Här kommer den och den att stupa. Här kommer den och den att stupa.”

´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag svär vid Honom som sände honom med sanningen att ingen stupade på någon annan plats än den som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade pekat ut.”

1Dalâ’il-un-Nubuwwah (3/35) av al-Bayhaqî.