32. Maken skall behandla makan väl

Till makans rättighet över maken hör att han behandlar henne väl på alla sätt och vis som utgör ett fint bemötande enligt seden. Detta är dock förutsatt att behandlingen inte motstrider Herrens föreskrift. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnornas rättighet över er är att ni behandlar dem väl.”1

1at-Tirmidhî (1163), an-Nasâ’î (9123) och Ibn Mâdjah (1851). God och autentisk enligt at-Tirmidhî.