32 – Kapitel 6 – Lögnarens bevis är mot honom

Lögnens följeslagare kan alltså inte komma med något bevis, utan att det i Qur’ânen redan finns det som tillintetgör det och klargör dess lögn. Han (ta´âlâ) sade:

”Och vilka exempel de än ställer till dig, kommer Vi att ge dig sanningen och den bästa förklaringen.” (25:33)

 

Förklaring

En lögnare kan alltså inte komma med något bevis för sin lögn, utan att Qur’ânen innehåller det som avslöjar detta falska bevis. Faktum är att varje gång en lögnare kommer med bevis för sin lögn från Boken och Sunnah, är det ett bevis mot honom. Detta är vad Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh) har sagt i förordet till sin bok ”Dar’ Ta´ârudh-in-Naql wal-´Aql”.