32. Inte förrän vår Herre kommer

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 150-157

146 – Abûl-´Abbâs as-Sarrâdj sade i sin bok “ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”: al-Husayn bin Yazîd berättade för oss: ´Abdus-Salâm bin Harb berättade för oss, från Abû Khâlid ad-Dâlânî, från al-Minhâl bin ´Amr, från ´Abdullâh bin al-Hârith, från Abû Hurayrah som sade:

“Människorna kommer att samlas barfotade, nakna, gående och stående. I fyrtio år ska de titta upp mot himlen i väntan på Domslutet. Deras svett kommer att nå deras munnar. Allâh kommer att stiga ned med molnens tronhimmel till Tronen varefter Han säger: ”Iklä Ibrâhîm.” Därefter sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Han kommer att förses med två mantlar från paradiset. Jag kommer att stå till höger om Tronen. Ingen annan än jag kommer att stå på den platsen.”1

Den kända rapporteringen återberättas via al-Minhâl, från Abû ´Ubaydah, från Masrûq, från ´Abdullâh.

147 – al-A´mash återberättade Abû Sâlih, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade i en lång hadith om Uppståndelsen:

Slutligen är bara muslimerna kvar. Det kommer att sägas: ”Ska ni inte gå? Alla andra människor har gått.” Då säger de: ”Inte förrän vår Herre kommer.” Det kommer att sägas: ”Vem är er Herre?” De kommer att säga: ”Vår Herre är Allâh – Han har ingen partner.” Han ska säga: ”Känner ni Honom?” De kommer att svara: ”Om Han tillkännager Sig, känner vi igen Honom.” Då säger Han: ”Jag är er Herre.” Då säger de: ”Vi ber om Allâhs skydd mot dig.” Då avtäcker Han ett skenben för dem varpå de faller ned på ansikte inför Honom. Därefter beger Han sig och de följer efter.”2

148 – Abû ´Abdillâh bin Mandah sade: al-Hasan bin Mansûr – imamen av Hims – underrättade oss: ´Amr bin Ishâq bin Ibrâhîm berättade för oss: Muhammad bin Ismâ´îl bin ´Ayyâsh berättade för oss: Min fader berättade för mig: Safwân bin ´Amr berättade för oss, från ´Abdur-Rahmân bin Djubayr, från sin fader, från Mu´âdh, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

När Herren stiger ned från Sin tron på Domedagen i samband med Räkenskapen, kallar en kallare: ”Människor! Er Herre har stigit ned med Sina änglar och molnens tronhimmel.” Han kommer att ropa ut med Sin förmåga och makt:

أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ

Allâhs beslut har kommit; skynda därför inte på den!”3

Denna hadith är mycket motsägelsefull.

149 – Mu´tamir bin Sulaymân berättade, från ´Abdul-Djalîl al-Qaysî, från Abû Hâzim, från ´Abdullâh bin ´Amr som sade:

”Han stiger ned då Han stiger ned. Mellan Honom och Hans skapelse ska det finnas 70.000 ridåer, däribland ljuset, mörkret och vattnet. Vattnet kommer att ge ifrån sig ett sådant oljud i mörkret att hjärtan stannar.”4

Rapporterad av Abû ´Alî al-Mawsilî, från al-Muqaddamî, från honom. Detsamma gjorde Abûsh-Shaykh. Berättarkedjan är sund.

150 – ´Uthmân ad-Dârimî sade: ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: Ibn Lahî´ah berättade för oss, från Yazîd bin Abî Habîb, från Sinân bin Sa´d, från Anas som sade:

“På Domedagen ska Allâh byta ut jorden mot en jord av silver som aldrig har varit plats för synder. Därpå stiger Allâh ned ovanpå den.”

Rapporteringen är främmande, motsägelsefull och en följeslagares sägelse.

151 – Ashal återberättade Ibn Abî Yahyâ, från Mudjâhid som sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”5

Det är inget moln. De enda som har fått ta del av det var israeliterna under deras ökenvandring. Det är med det som Allâh ska komma med på Domedagen.”

152 – ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal sade: Min fader berättade för mig: ´Abdur-Razzâq berättade för oss, från Ma´mar, från Qatâdah som sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”

Allâh kommer att komma till dem med molnens tronhimmel, och änglarna kommer att komma till dem i samband med döden.”6

Shaybân an-Nahawî rapporterade liknande från Qatâdah.

153 – Hadjdjâdj återberättade Djuraydj som sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا

Och den Dag då himlen och dess molntäcke rivs upp och änglarna sänds ned i våg efter våg.”7

Det är Allâh som kommer att komma med molnens tronhimmel. De säger att det kommer att vara i paradiset.”8

1at-Tirmidhî (5/585).

2al-Bukhârî (8/212) och (9/229).

316:1

4Djâmi´-ul-Bayân (19/11).

52:210

6as-Sunnah, sid. 187, och Djâmi´-ul-Bayân (2/191).

725:25

8Djâmi´-ul-Bayân (5/19).