32. Hur många var från Aws respektive Khazradj?

Publicerad: 19.10.04

Författare: ´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)
Källa: Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 103

Fråga 32: Hur många var från Aws respektive Khazradj?

Svar: Elva från Aws, däribland de tre huvudmännen, och sextiotvå från Khazradj, däribland de nio huvudmännen. Trohetseden bevittnades av al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttalib som ville försäkra sig om sin brorson. Därefter blev det tillåtet att utvandra till Madînah.